Misiunea noastră este protejăm și susținem mediul înconjurător prin programe de cercetare, dezvoltare și educare. Programele și proiectele noastre sunt orientate, în special, României.

Pentru a ne atinge scopurile ne-am propus să conectăm persoane de diverse specializări în demersuri interdisciplinare orientate către educație și dezvoltare de noi tehnologii și practici ce pot fi puse în slujba mediului. De asemenea, vom căuta să prezentăm în forme cât mai accesibile rezultatele studiilor noastre și să promovăm pe toate canalele disponibile nouă subiectele pe care le considerăm esențiale în clădirea unui viitor sustenabil.

Iubim pământul
Institutul Verde logo

Scopuri

 1. protejarea mediului înconjurător;
 2. promovarea în rândul tinerilor a dialogului și solidarității cu privire la problemele de mediu;
 3. promovarea de soluții ecologiste la problemele de mediu din România și din societatea mondială contemporană;
 4. inițiere și susținerea unor politici pentru tineret și încurajarea tinerilor;
 5. acordarea, din perspectivă ecologistă, de expertiză şi asistenţă mediului politic şi societăţii civile în promovarea valorilor şi politicilor publice şi economice ecologiste;
 6. apărarea dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a drepturilor omului în general;
 7. apărarea şi promovarea valorilor democratice, a statului de drept şi a unui cadru politic pluralist;
 8. promovarea educaţiei, cu un accent special pe educaţia de mediu şi a celei democratice;
 9. promovarea cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a surselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice;
 10. promovarea şi sprijinirea unei viziuni de dezvoltare bazate pe implementarea unei economii durabile;
 11. stoparea defrişărilor abuzive de pădure şi a exploatării iraţionale a resurselor naturale;
 12. apărarea spaţiilor verzi urbane şi promovarea unor măsuri de depoluare a oraşelor;
 13. protejarea patrimoniului cultural, peisagistic, arhitectural, istoric şi artistic naţional şi universal;
 14. apărarea drepturilor animalelor şi stoparea cruzimii faţă de acestea.

Obiective

 1. Elaborarea de programe ecologiste şi identificarea de soluţii la situațiile de mediu;
 2. Organizarea și coordonarea de programe educative menite să contribuie la promovarea și aprofundarea valorilor, ideilor și practicilor ecologiste;
 3. Elaborarea și coordonarea de programe de cercetare științifică;
 4. Elaborarea, coordonarea și evaluarea de programe de expertiză de mediu și consultanta de specialitate;
 5. Elaborarea și coordonarea de programe educative ecologice la toate nivelurile de școlarizare, conform Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED);
 6. Cercetarea și dezvoltarea de tehnologii care pot fi angajate în proiecte ecologice;
 7. Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de certificare pentru organizații și companii, cu scopul de recunoaște calitatea politicilor acestora adoptate pentru conservarea mediului înconjurător și promovarea educației ecologice;
 8. Furnizarea de expertiză cu privire la conștientizarea și responsabilizarea publicului larg cu privire la schimbările climatice și protejarea mediului înconjurător;
 9. Realizarea/editarea de materiale informative și ilustrative pentru susținerea proiectelor asociației. Aceste materiale pot fi, fără a se limita la: broșuri, cărți, materiale promoționale, materiale audio, materiale video, materiale VR, materiale dedicate utilizării în domeniul realității augmentate;
 10. Sustinerea comunicarii și a schimbului de informații și opinii pe teme de mediu cu asociații, ong-uri și fundații de mediu din tara si strainatate. Organizarea de activități comune cu asociații, ong-uri și fundații de mediu din tara si strainatate;
 11. Organizarea de reuniuni științifice (seminarii, simpozioane, ateliere, workshopuri, conferinte) dedicate unor subiecte de mediu din tara sau strainatate;
 12. Monitorizarea și analiza informației pe probleme urgente de mediu (presa scrisa, audio si TV, locala si centrala);
 13. Organizarea, coordonarea si evaluarea de sondaje de opinie publica și studii de piață;
 14. Furnizarea de asistență şi programe de training pentru comunicare și relații publice pentru asociații, ONG-uri și fundații preocupate de mediu;
 15. Editarea de prospecte, postere, brosuri, carti, reviste avand drept scop popularizarea activităților Institutului;
 16. Organizarea de evenimente locale sau internaționale pentru dezbaterea și promovarea valorilor culturale specifice ecologiei;
 17. Comunicarea prin evenimente la care sunt invitați specialiști de mediu din țară sau străinătate a valorilor politice și culturale specifice ecologiei, umanismului și democrației;
 18. Înființarea, organizarea și coordonarea unor instituții de presă (televiziuni, posturi de radio, ziare, reviste) și a unor societăți comerciale cu scopul promovării proiectelor asociației, externalizării unor activități ale asociației și/sau dezvoltării unor produse sau servicii derivate din rezultatele studiilor asociației și care nu se pretează a fi derulate în cadrul acesteia.promovării valorilor democratice, ale umanismului și ecologiei;
 19. Organizarea unui centru de documentare propriu;
 20. Oferirea de burse tinerilor preocupați de studierea, promovarea si sustinerea ecologiei în România şi în lume;
 21. Inițierea și organizarea unor concursuri și festivaluri culturale și expoziții de artă, interne și internaționale;
 22. Acțiuni de lobby şi advocacy pentru susținerea proiectelor ecologice și de protecția mediului;
 23. Formularea de cereri şi acțiuni în fața instituțiilor publice organelor statului pentru apărarea mediului înconjurător;
 24. Acțiuni în instanță pentru apărarea mediului înconjurător şi acordarea de asistență juridică, prin intermediul membrilor Uniunii Barourilor din România, membri sau simpatizanți ai “Institutului Verde” şi a obiectivelor sale pentru toți care se luptă pentru protecția mediului înconjurător;
 25. Constituirea unor colecții de artă, a unor muzee tematice și a unor biblioteci de specialitate.
Țintă