apele uzate care provin de la așezări ș i servicii rezidențiale ș i care sunt generate, în special, de metabolismul uman ș i de activitățile menajere;