îmbogățirea apei cu elemente nutritive, în special cu compuși ai azotului și/sau ai fosforului, provocând o dezvoltare accelerată a algelor ș i a vegetalelor din specii superioare, care duce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă ș i la o degradare a calității apei respective