Raportul solicită continuarea acțiunii trans-guvernamentale și consolidarea capacităților privind poluarea aerului în orașe.

6700 de orașe și comunități (un record) din 117 țări monitorizează acum calitatea aerului. Cu toate acestea, peste 99% dintre oamenii din întreaga lume sunt expuși la niveluri dăunătoare de particule fine (PM). Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a estimat în 2019 aproximativ 7 milioane de decese premature atribuite anual efectelor poluării aerului.

OMS este agenția de custodie pentru trei Obiective de Dezvoltare Durabilă legate de poluarea aerului, printre care indicatorul 11.6.2 (calitatea aerului în zonele urbane). OMS  își propune să valorifice argumentul sănătății pentru acțiunile privind poluarea aerului în contextul orașelor și al așezărilor umane în general.

O parte integrantă a raportării SDG 11.6.2 la nivel național este distribuirea datelor despre poluarea aerului la nivelul solului în spațiul public. Întrucât colectarea și analizarea acestor date este o parte inerentă a sistemului de management al calității aerului al unei țări, în dezvoltarea și implementarea unui astfel de sistem, țările își îmbunătățesc și capacitatea de a îndeplini criteriile de raportare indicatorul 11.6.2.

Lansat de Ziua Internațională a Aerului Curat, instrumentarul OMS conține peste 100 de unelte și documente de orientare ale ONU care pot fi folosite pentru a dezvolta și implementa strategii de management al calității aerului.

Calitatea aerului în orașe. Un raport complementar.

Raportul grupului de lucru SDG 11.6.2, care va fi lansat în săptămânile următoare, va ilustra legătura dintre managementul calității aerului și domenii specifice, cum ar fi, printre altele, elaborarea politicilor, evaluarea impactului asupra sănătății, evaluarea costurilor sănătății și programele de formare.

Acest raport este rezultatul discuțiilor cu Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Organizația Meteorologică Mondială și Banca Mondială și oferă instrumente generale ale Sistemului de Monitorizarea Calității Aerului, cum ar fi un instrument de screening, care este o scurtă evaluare calitativă menită să ajute țările să evalueze linia de bază a monitorizării aerului și un studiu mai cuprinzător pentru a înțelege mai bine lacunele acestui domeniu.

Raportul sugerează metode de măsurare a calității aerului și oferă țări și orașe modele pentru identificarea surselor de poluare a aerului și prezicerea schimbărilor în calitatea aerului. Evaluările impactului asupra sănătății sunt, de asemenea, oferite factorilor de decizie pentru a evalua efectele politicilor de poluare a aerului asupra populației și pentru a prioritiza acțiunile de politică cu beneficii pentru sănătate, mediu și dezvoltare economică durabilă.

Impactul economic este, de asemenea, evidențiat în raport. Potrivit Băncii Mondiale, costul global al sănătății al mortalității și morbidității atribuite poluării aerului a fost de 8.1 trilioane de dolari în 2019. Raportul oferă factorilor de decizie instrumente esențiale pentru a cuantifica costul daunelor asupra sănătății cauzate de poluarea aerului pentru a ghida elaborarea politicilor.

Ghidurile OMS privind calitatea aerului

O acțiune cheie pentru țările lumii este dezvoltarea standardelor pentru calitatea aerului. În timp ce peste 60% dintre țări au standarde de calitate a aerului, majoritatea lor nu este aliniată cu valorile Ghidului OMS pentru calitatea aerului. Standardele nu sunt adesea la fel de stricte pentru diferiți poluanți în perioade medii diferite. Pentru a obține un aer curat în orașe, resursele existente ar trebui aliniate pentru a ajuta țările să dezvolte și să implementeze sisteme de management al calității aerului și să îmbunătățească sănătatea.

Te-ar putea interesa și