Proiectul România Reciclează are ca scop  promovarea colectării selective a deșeurilor și identificarea de soluții pentru creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor în Romania

România se află pe ultimul loc in UE în privința colectării selective a deșeurilor în vederea reciclării.  Acest lucru este generat de un cumul de factori ce includ atât aspecte legate de infrastructura deficitară de colectare selectivă a deșeurilor dar și aspecte legate de gradul mic de implicare a actorilor sociali (persoane fizice și juridice) în adoptarea unor comportamente favorabile reciclării deșeurilor.

În acest context proiectul își propune identificarea și promovarea de soluții concrete care, prin adoptare la nivelul politicilor naționale, locale și organizaționale să ducă la răspândirea unei atitudini mai responsabile față de mediu și la o utilizare mai riguroasă a resurselor.

Activitățile proiectului:

  1. Sondaj privind atitudinea populației față de colectarea selectivă a deșeurilor. Studiul analizează comportamentele de colectare selectivă a populației urmărind identificarea segmentelor de populație ce manifestă receptivitate majoră pentru problematica reciclării dar și direcțiile de intervenție menite să susțină eforturile populației în această direcție.
  2. Campanie de promovare a importanței colectării și reciclării deșeurilor. În acest sens Institutul Verde, prin instrumentele de comunicare online, derulează campania de informare și conștientizare cu privire la importanța reciclării.
  3. Elaborarea și promovarea de direcții de acțiune pentru creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării.Sondaj colectare selectivă a deșeurilor

Sondaj Colectarea selectivă a deșeurilor

Dacă aveți 5 minute libere vă rugâm dați click pe linkul de mai sus și răspundeți la sondajul nostru.

Sondaj reciclare 2017

Te-ar putea interesa și